What's in the bundle?

  • Sasuke Uchiha 1

    Super Shock Shadow

  • Naruto Uzumaki 2

    Super Shock Shadow

  • Sakura Haruno 3

    Super Shock Shadow

1 of